Dipl. Ing. Klaus Machata

Dipl. Ing. Klaus Machata

Rakousko, KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

výzkumný pracovník v oblasti bezpečnosti

Medailonek

Elektroinženýr Klaus Machata působí od roku 1993 v Rakouském výboru pro bezpečnost silničního provozu (KFV). Během let 1996 a 1997 pracoval pro Evropskou komisi (DG-TREN, nyní DG-MOVE). V KFV se v současnosti věnuje několika oblastem – dopravnímu inženýrství, mezinárodním vztahům, řízení integrovaných bezpečnostních programů pro všechny způsoby dopravy a práci v pracovních skupinách pro bezpečnost silničního provozu na úrovni OECD a EU. Byl členem týmů pro vzájemné hodnocení bezpečnosti silničního provozu pro oblast Ruska a Litvy a účastnil se twinningových projektů se Srbskem, Ukrajinou a Egyptem. Spolupodílel se i na několika evropských výzkumných projektech zaměřených na bezpečnost silničního provozu, jako například BestPoint, DaCoTa, SUPREME, DUMAS, SafetyCube, RADAR a SABRINA. Zastupuje Rakousko v IRTAD a ETSC PIN, je členem výkonného výboru FERSI. Na kole jezdí denně, auto používá jen příležitostně.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející