Program konference

Úterý 17. 5. 2022

9:30–10:00 Registrace 


Blok 10:00–13:00 Představení ambasadorů a jejich příběhů

  10:00
Úvodní slovo
  10:15
Ambasadoři – uživatelé. Jaká je realita plánování městské mobility?

Sousedská iniciativa, která byla vyloučena ze skupiny na sociálních sítích za nevhodné příspěvky na téma veřejný prostor
Stanislava Veselková (její příběh je k nahlédnutí zde)

Občan, který denně jezdí do práce na kole po silnici I. třídy. Kdo mu pomůže vybudovat cyklostezku?
Martin Riffler (jeho příběh je k nahlédnutí zde)
  11:00
Význam marketingu v dopravě a mobilitě (prezentace ke stažení ZDE)
Petr Král, Vysoká škola ekonomická v Praze
  11:20
Ambasadoři – odborníci, municipality, zástupci odborných asociací
Konkrétní iniciativy, které se snaží řešit problémy s městskou mobilitou. Prezentace nové certifikované metodiky SUMP 2.0 v praxi

Radosti a strasti parkovací politiky (prezentace ke stažení ZDE)
Petr Horský, předseda České parkovací asociace

Jak těžké je postavit cyklostezku v urbanizovaném území (prezentace ke stažení ZDE)
David Michalička, starosta města Říčany (jeho příběh je k nahlédnutí zde)

Plány vs. realita podpory městské a aktivní mobility (prezentace ke stažení ZDE)
Martin Buršík, místostarosta města Příbram (jeho příběh je k nahlédnutí zde)

Kampaň 180 dní příležitostí (prezentace ke stažení ZDE)
Leszek Gryga, koordinátor městské mobility v Třinci (jeho příběh je k nahlédnutí zde)
  12:00
Ambasadoři – zástupci institucí
Jaké změny v městské mobilitě můžeme sledovat po konferenci?


Aktivní mobilita na úrovni kraje
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Bezpečnost na silnicích
Jan Gallo, Dopravní inspektorát Policie ČR

Finance až na první místě (prezentace ke stažení ZDE)
Milan Dont, Státní fond dopravní infrastruktury

  Oběd 13:00–14:00


  Blok 14:00–16:00 Česko jako součást Evropy

    14:00
  Příběh města Jihlavy. Jak se daří v praxi uplatňovat novou certifikovanou metodiku SUMP 2.0? (prezentace ke stažení ZDE)
  Jaroslav Vymazal, radní pro dopravu statutárního města Jihlava
  14:20
  Co můžeme společně změnit? Vládní Koncepce městské a aktivní mobility 2021–2030 (prezentace ke stažení ZDE). Jeho přednášku lze si také poslechnout zde.
  Martin Kupka, ministr dopravy České republiky
    14:45
  Vídeňská deklarace, jejíž součástí je i Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy (více o plánu zde).
  Rakouský program klimaaktiv mobil (prezentace ke stažení ZDE)
  Robert Thalervedoucí divize pro aktivní mobilitu a řízení mobility, Ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie, Rakousko

    15:15
  Evropský atlas mobility v českém kontextu (prezentace ke stažení ZDE)
  Žaneta Gregorová, německá nadace Heinrich-Böll-Stiftung
    15:35
  Bezpečnost cyklistické dopravy v evropském kontextu (projekt SABRINA) (prezentace ke stažení ZDE)
  Klaus Machata, Rakousko, KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

  Coffee break 16:00–16:30


  Blok 16:30–17:30 Future Mobility & Inovace

    16:30
  Konference CityChangers je jen začátek. Pozvánka na Future Mobility (20.–22. 9. 2022, Brno) (prezentace ke stažení ZDE)
  – Petr Maliňák, manažer projektu Future Mobility 

  Jak chytré technologie mění města? (prezentace ke stažení ZDE)
  – Andrej Pastorek, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

  e-bike PIT STOP  (prezentace ke stažení ZDE)
  – zástupce společnosti ALUKOV

  Švihé Synku, Brno (prezentace ke stažení ZDE)
  – Erik Nálepka

  RoadTwin (prezentace ke stažení ZDE)
  – Daniel Beran

  EIT Urban Mobility (prezentace ke stažení ZDE)
  – Marián Nič

  Powerbox.one, nabíjecí stanice pro e-kola (prezentace ke stažení ZDE)
  – Jakub Ditrich
    17:30–17:45
  Závěr prvního dne

  19:30 Slavnostní večer, networking 

    19:30
  Networking – Café Bar Sokolovna (DIOD), Tyršova 1565/12, Jihlava


  Středa 18. 5. 2022  8:30–9:00 Registrace

   

  Blok 9:00–09:45 Konkrétní dopady, změny v mezinárodním a českém kontextu

    9:00
  Úvod, kontext
  Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR
  09:15
  V čem se může poučit Česká republika z rakouského programu klimaaktiv mobil. Zkušenosti a výstupy ze studijní cesty, která proběhla ve dnech 8.–9. března 2022 (prezentace ke stažení ZDE)
  Olga KrištofíkováDita Eyblová, Ministerstvo dopravy ČR

   

  Blok 9:45–10:45 Jak by mohla vypadat evropská dopravní síť pro cyklisty?

  09:45
  Dopravní síť pro cyklisty na Slovensku (prezentace ke stažení ZDE)
  Viera Štupáková, krajský cyklokoordinátor Košického kraje, Slovensko
  10:00
  Dopravní síť pro cyklisty ve Slovinsku (prezentace ke stažení ZDE)
  Gregor Steklačič, slovinský národní cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy Slovinska
  10:15
  Dopravní síť pro cyklisty v Srbsku (prezentace ke stažení ZDE)
  Vladimir Djumic, Srbsko, Danube Competence Center
    10:30
  CYKLOVIZE 2030. Dopravní síť pro cyklisty v České republice (prezentace ke stažení ZDE)
  Vladimír Kroc, krajský cyklokoordinátor Plzeňského kraje

   

  Coffee break 10:45–11:00

   

  Blok 11:00–13:15 Města krátkých vzdáleností. Plán udržitelné městské mobility v souvislostech

  11:00  Organizační nástroje

  Principy koordinace Koncepce městské a aktivní mobility 2021–2030 (prezentace ke stažení ZDE)
  Vít SedmidubskýDita Eyblová, Ministerstvo dopravy ČR

  Jak evaluovat? Podpora datové infrastruktury (prezentace ke stažení ZDE)
  Hana Brůhová-Foltýnová, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  Příklady dobré praxe z městské a aktivní mobility na Světové silniční konferenci 2023 v Praze(prezentace ke stažení ZDE)
  Dagmar Kočárková, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní; předsedkyně sekce SAMDI České silniční společnosti

  Inovace a SUMP – výstupy projektu Dynaxibility4CE (prezentace ke stažení ZDE)
  Marlene Damerau, Rupprecht Consult

  Evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu jako součást Městské agendy pro EU 
  Jiří Vlček, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
    12:00 Finanční nástroje (měkké nástroje)
  Iniciativa CityChangers (informace k iniciativě jsou zde)
  Ondřej Běnek, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. 

  Cena Víta Brandy (prezentace ke stažení ZDE)
  Jitka Vrtalová, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. 

  Výzva 10.000 kroků (prezentace ke stažení ZDE)
  –  Sylva Machová, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. 

  Aktivity organizace Pěšky městem, z. s. (více o projektech sdružení zde)
  Petra Syrová, předsedkyně 

  Výzva Do práce na kole (prezentace ke stažení ZDE)
  Vratislav Filler, AutoMat 
    12:45  Legislativní nástroje

  Přehled navrhovaných změn (prezentace ke stažení ZDE)
  Vratislav Filler, AutoMat
    13:15
  Ukončení konferenčního programu

  13:15–14:15 Oběd


  Blok 14:15–20:00 Exkurze po Jihlavě a okolí

  14:15 - 20:00
  14:15–16:00 exkurze po nové infrastruktuře v Jihlavě, včetně cyklomyčky od Aprikola/cykloo.cz v areálu Český mlýn
  16:00–20:00 exkurze po části cyklotrasy Jihlava - Třebíč

  Záštitu nad odpoledním programem zajišťuje Ing. Jaroslav Vymazal, radní pro dopravu statutárního města Jihlava. 

  Aktualizace: 30. května 2022, 19:00
  Změna programu vyhrazena.