Konference Citychangers
Úvodní nadpis + videoKonference je spolufinancována z fondů Evropské unie (EFRR, NPP, ENS).

 

Mezinárodní konferenceo proměnách v městské a aktivní mobilitě


Jihlava EA Business hotel Jihlava 17.–18. května 2022

Vítáme vás na stránkách věnovaných mezinárodní konferenci o proměnách v městské a aktivní mobilitě, která proběhne v Jihlavě v krásných prostorách EA Business Hotelu Jihlava. Dvoudenní setkání klíčových partnerů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Srbska a dalších zemí se zaměřilo na zásadní otázky týkající se udržitelnosti na základě podpory a rozvoje dopravy a ideálního uspořádání veřejného prostoru ve vztahu k mobilitě.

Záznam z průběhu konference si můžete prohlédnout ZDEZemě krátkých vzdáleností

Jsme „země krátkých vzdáleností“, kde je kombinace dopravy po železnici a aktivní mobility logickou volbou. Každá druhá cesta je kratší než čtyři kilometry. S tím souvisí potřeba transformovat stávající dopravní infrastrukturu a proměnit městská prostranství tak, aby více zohlednila potřeby bezemisní dopravy a lidí pohybujících se a setkávajících se ve veřejném prostoru.

Volby v roce 2021 nám přinesly novou vládu. Má jedinečnou příležitost uchopit problémy dopravy jako celek a naplnit potenciál, který mají moderní dopravní systémy. Důležitá bude nejen podpora při konkrétních krocích, ale také vnímání a zapojení široké veřejnosti.

Pokud chceme přispět k tomu, aby se naplnily všechny části vládního programového prohlášení v oblasti mobility konkrétními aktivitami, bude nutné překonat celou řadou bariér, které brání uvedení myšlenek do života.
Chceme, aby hlavní cíle byly uvedeny do praxe prostřednictvím konkrétních aktivit, v souladu s Vídeňskou deklarací. Pojďme společně zbourat překážky, které tomu brání! Udělejme z České republiky zemi krátkých vzdáleností!

Jaroslav Vymazal
Předseda Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.


EA Business Hotel Jihlava

Mezinárodní konference CityChangers 2030

V Evropě si uvědomujeme, že chceme žít v bezpečných, příjemných a vizuálně hezkých městech. Dýchat čerstvý vzduch, žít aktivně a nestresovat se hlukem.

Jako Evropa chceme být klimaticky neutrální do roku 2050. A proto potřebujeme změnit náš přístup k mobilitě i veřejnému prostoru. Jedním z důležitých kroků tímto směrem byla Vídeňská deklarace, kterou 18. května 2021 přijalo 41 zemí včetně České republiky.
 
Citychangers

ZÁZNAM KONFERENCE MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE.Přednášející

Modul: Přednášející


Konference proběhla pod záštitou ministra dopravy Mgr. Martina Kupky
a ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyňka Hořelici.