Téma konference
Co jsme v metodikách a koncepcích přehlédli?

Po odborné stránce se konference zaměří na představení Koncepce městské a aktivní mobility 2021 - 2030 (dále jen Koncepce), kterou vláda schválila dne 11. 1. 2021. Jedná se o podpůrný metodický materiál pro řešení udržitelné městské mobility na úrovni samospráv a dále jako strategický dokument pro oblast cyklistické a pěší dopravy. Dále se konference zaměří na představení procesní aktualizované metodiky Plánu udržitelné městské mobility, která byla rovněž schválena v roce 2021. Byť se o městské udržitelné mobilitě diskutuje řadu let, stále podstatné teze a myšlenky klíčovým hráčům unikají.

Konference je chce připomenout v následujících blocích:

17. 5. 2022 - dopoledne:

 • Komunikační plán udržitelné městské mobility
  • Za zpracování plánu jsou města ochotna dát i 2 mil. Kč, za Komunikační aktivity sotva 50 tis. Kč
  • Proč tak podceňujeme komunikaci?
 • Platforma občanů, samosprávy a firem měnící pohled na mobility, platforma CityChangers
  • Bez aktivních a angažovaných lidí změna není možné
  • Je potřeba si přiznat, že řada opatření se nedaří realizovat

17. 5. 2022 - odpoledne:

 • Širší kontext plánu udržitelné městské mobility
  • Stále platí, že města si dělají svůj plán udržitelné městské mobility především kvůli dotacím.
  • Plán se má dělat kvůli jiným oblastem - posílení ekonomiky, zdraví obyvatel, ochraně životního prostředí a zvýšení bezpečností.
  • Jak Vídeňská deklarace ovlivňuje plán udržitelné městské mobility?
  • Přirozenou součástí je zapojení moderních technologií a služeb. Plán má být postaven na vizi budoucnosti s nimi spojenými službami.
18. 5. 2022 - dopoledne:
 • CykloVize 2030 & dopravní sít pro cyklisty v evropském kontextu
  • Nejde o cykloturistiku, ale o dopravní síť. Ta začíná ve městech a tím by měl začínat každý plán udržitelné městské mobility
 • Rozvoj konceptu Měst krátkých vzdáleností
  • Často zmiňované téma v médiích, ale málo uplatňované v praxi.
 • Komunikační plán udržitelné městské mobility
  • Tématem konference začínala a bude i končit. Podaří se vytvořit národní kampaň na podporu udržitelné městské mobility, nebo budou realizovány jen ad-hoc kampaně?
 • Legislativa
  • Nové (staré?) podněty


Téma konference
Jak zbourat zdi mezi námi

Konference má v podtitulu ještě jeden rozměr. Bourání zdí. Konference má přispět k bourání zdi bránící rychlejšímu prosazení městské a aktivní mobility, která bude klimaticky přívětivá, bezpečná a zároveň férová pro všechny. Ať už na svých cestách preferují jakékoliv prostředky, které nebrání dosažení cíle udržitelné dopravy.

Máme totiž pocit, že nám mnohdy chybí schopnost poslouchat se navzájem a vcítit se do pocitů těch druhých.  Že je mezi námi zeď – mezi cyklisty a řidiči, mezi mladými a těmi dříve narozenými, mezi politiky, úředníky a veřejností, mezi lidmi, kteří mají jinou představu o řešení městské mobility, o klimatických změnách, o elektromobilitě, o využití veřejného prostoru. Že máme sklon obhajovat pouze své zájmy, že jsme bez přemýšlení alergičtí na protiargumenty, že jsme rozdrobeni do skupin, které žijí odděleny vysokými hradbami.

Učiňme rok 2022 rokem bourání zdi, kterou jsme vytvořili kolem městské mobility. A mysleme přitom na to, že doprava není jen o infrastruktuře a službách, ale v prvé řadě o lidech. Mějme to stále na zřeteli, protože technicistní přístup proměňuje dobré myšlenky ve fráze, a ty nám v našem úkolu nepomohou.

Tak pojďme na to! Pomůže nám rocková skupina, jejíž legendární koncert v Berlíně v roce 1990 skončil zbořením té nejpevnější zdi, která rozdělovala svět a byla zdánlivě nedotknutelná.

Proto jsme si dovolili poprvé v historii konferencí do hlavního programu, do úvodního bloku, zařadit tři písně od kapely Pink Floyd. Chceme živou kapelu, a tak jsme poprosili českou kapelu Kanci paní nadlesní, aby zahrála v rámci konference od nich tři písně:

 • 10:15; Pink Floyd, the Wall, O bariérách mezi námi. Petr Simandel, Kanci paní nadlesní
 • 10:55; Pink Floyd, Comfortably Numb, Haló, Je tam někdo? Petr Simandel, Kanci paní nadlesní
 • 11:55; Pink Floyd, Hey you. Petr Simandel, Kanci paní nadlesní

Písně z konference si lze přehrát zde.

Abychom nebyli špatně pochopeni, tak od 11:00 Ing. Petr Král, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního podnikání, z Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE v Praze ještě odborně vysvětlí, proč písně od Pink Floyd zapadají do koncepce této konference.

 

Konference probíhá pod záštitou ministra dopravy Mgr. Martina Kupky
a ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyňka Hořelici.