Přednášející

Mgr. Martin Kupka
Ministerstvo dopravy ČR
ministr
Robert Thaler
Ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie
Vedoucí divize pro aktivní mobilitu a řízení mobility
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
náměstek ministra
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
Kraj Vysočina
hejtman
Ing. Jaroslav Vymazal
statutární město Jihlava
radní pro dopravu
Dipl. Ing. Klaus Machata
Rakousko, KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)
výzkumný pracovník v oblasti bezpečnosti
Gregor Steklačič
Ministerstvo dopravy Slovinska
Národní cyklokoordinátor Slovinska
Vladimir Djumic
Srbsko, Danube Competence Center
manažer
Marlene Damerau
Rupprecht Consult
konzultantka
Ing. Petr Král, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
vedoucí Katedry mezinárodního podnikání na Fakultě mezinárodních vztahů
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
odborný asistent
Ing. Petr Horský
Česká parkovací asociace z.s.p.o.
předseda rady
Stanislava Veselková
občanka
žije v Praze Suchdol
Martin Riffler
občan
žije na Hané
Leszek Gryga
Magistrát města Třince
Specialista na rozvoj udržitelné městské mobility, cyklokoordinátor a referent odboru dopravy
Ing. David Michalička
Město Říčany
starosta
Vladimír Kroc
Plzeňský kraj
cyklokoordinátor
Ing. Jitka Vrtalová
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Tisková mluvčí, specialistka na udržitelnou dopravu
Ondřej Běnek
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
specialista strategické a marketingové komunikace se zaměřením na dopravu, technologie a udržitelnost
Mgr. Sylva Machová
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Manažerka Výzvy 10 000 kroků – Specialistka rozvoje udržitelné městské mobility
Ing. Vít Sedmidubský
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor strategie, vedoucí Oddělení dopravní politiky a čisté mobility
Ing. Dita Eyblová
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a čisté mobility
Ing. Olga Krištofíková
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a čisté mobility
Ing. Martin Buršík
město Příbram
místostarosta
Viera Štupáková
Košický samosprávný kraj, Slovensko
cyklokoordinátorka
Vratislav Filler
AutoMat
expert Laboratoře udržitelného urbanismu
Petra Syrová
Pěšky městem, z. s.
Předsedkyně
Mgr. Žaneta Gregorová
Heinrich-Böll-Stiftung Praha
Koordinátorka programu ekologie
Ing. Milan Dont, Ph.D.
Státní fond dopravní infrastruktury
ředitel Odboru kanceláře ředitele
Jan Gallo
Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie
vrchní komisař
Jiří Vlček
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD.
Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Modul: Přednášející