Robert Thaler

Robert Thaler

Ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie

Vedoucí divize pro aktivní mobilitu a řízení mobility

Medailonek

Narozen 1958 v Eisenstadtu, Burgenland, Rakousko.

Magistr v oborech stavební inženýrství/dopravní plánování a ekonomika dopravy, přednáší na Technické univerzitě ve Vídni

 

Vedoucí role a účast na mezinárodních jednáních i jednáních na úrovni EU, v procesech přípravy a implementace strategií, programů, deklarací, směrnic a konferencí v oblasti dopravy, zdraví a životního prostředí, např: předseda (do roku 2021) a místopředseda (od roku 2021) Celoevropského programu UNECE/WHO pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP), vedení příprav 5. celoevropského ministerského zasedání na vysoké úrovni o dopravě, zdraví a životním prostředí ve Vídni v roce 2021 a vedení přijetí Vídeňské ministerské deklarace a prvního celoevropského hlavního plánu na podporu cyklistické dopravy; vedení partnerství THE PEP pro aktivní mobilitu, udržitelnou mobilitu v oblasti cestovního ruchu a mobilitu přátelskou k mládeži a dětem, předseda platformy EU pro řízení mobility (EPOMM), člen kanceláře Evropské pracovní skupiny pro zdraví a životní prostředí, vedoucí (2016-2017) procesu přípravy Ministerské konference WHO o životním prostředí a zdraví v Ostravě 2017 a Ostravské ministerské deklarace, jakož i Akčního plánu WHO pro zdraví dětí 2004 a Londýnské charty o dopravě a životním prostředí 1999, Směrnic OECD pro environmentálně udržitelnou dopravu (EST) 2001, Vídeňské deklarace UNECE o dopravě a životním prostředí 1997

Evropská legislativa a programy zaměřené na životní prostředí, emise vozidel, kvalitu pohonných hmot, biopaliva, environmentální hluk, jednání v rámci rakouského předsednictví EU v letech 1998, 2006 a 2018, např. k emisím CO2 z automobilové dopravy, a rovněž Štýrská deklarace společné neformální Rady EU pro dopravu a životní prostředí

Odpovědnost za environmentální legislativu v dopravě na národní úrovni, např: federální zákon o informování spotřebitelů o emisích CO2 u osobních aut

Role koordinátora a vedoucího v národních environmentálních programech a projektech, např: rakouský program klimaaktiv mobil, zaměřený na poradenství a finanční podporu v oblasti řízení klimaticky šetrné mobility pro firmy, provozovatele vozového parku, města, obce a regiony, asociace cestovního ruchu, školy, mládežnické skupiny; Hlavní plán pro cyklistiku; Hlavní plán pro pěší dopravu; Ofenzíva za financování infrastruktury pro chodce a cyklisty; iniciativa EcoDriving; Ofenzíva za elektromobilitu; Národní strategie pro energie a klima; Rakouský národní plán pro energie a klima

Ocenění

  • Cena za řízení veřejné správy 2006 a 2003 v oblasti řízení mobility
  • Evropské ocenění za nejlepší praxi v oblasti veřejných služeb klimaaktiv mobil 2009 a 2011
  • Držitel Velkého čestného vyznamenání Spolkové republiky Rakousko 2010
  • Držitel Velkého čestného vyznamenání rakouského spolkového státu Burgenland 2011
  • Mezinárodní cena za zelenou mobilitu 2019

 

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející