Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní

odborný asistent

Medailonek

Vystudovala ČVUT Fakultu stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby. Od r. 1998 působí na ČVUT Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů. V rámci svého pedagogického působení přednáší a vede cvičení na téma dopravního inženýrství, územního plánování, zaměřuje se na udržitelnou mobilitu, vede závěrečné práce studentů. Je členkou fakultního akademického senátu, zástupcem proděkana pro pedagogickou činnost a manažerem ústavu pro pedagogickou činnost. Při České silniční společnosti je členem předsednictva ČSS, vede sekci SAMDI (Silniční a městské dopravní inženýrství) a aktivně působí v rámci mezinárodních technických výborů PIARC – TC 2.1 Mobilita v zastavěném území a Výboru pro terminologii. Nejraději se pohybuje pěšky, na delší vzdálenosti využívá převážně MHD a vlak. 

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející