Ing. Vít Sedmidubský

Ing. Vít Sedmidubský

Ministerstvo dopravy ČR

Odbor strategie, vedoucí Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Medailonek

Pracuje na Ministerstvu dopravy od roku 2004, mezi léty 2004 a 2009 na částečný úvazek, kdy zároveň pracoval i v Centru dopravního výzkumu, kde působil od roku 1996. V rámci Centra dopravního výzkumu vedl tým, který zpracoval výzkumný projekt, který se zabýval základními principy tvorby systému veřejné hromadné dopravy, který byl jedním z podkladů pro plánování dopravní obslužnosti na Ministerstvu dopravy. Na Ministerstvu dopravy v současnosti vede Oddělení dopravní politiky a čisté mobility. Vedl tým, který připravil dokumenty Dopravní politika České republiky, a to postupně pro období 2004 – 2013, 2014 – 2020 a 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050. Vedl tým pro zpracování a projednání Koncepce nákladní dopravy, Koncepce městské a aktivní mobility, Koncepce vodní dopravy a Koncepce letecké dopravy. Podílel se na přípravě, zpracování a projednání dokumentů zaměřených na rozvoj a financování dopravní infrastruktury – Dopravní sektorové strategie 1. a 2. fáze. V rámci oddělení má také v gesci problematiku zavádění alternativních pohonů v dopravě, problematiku životního prostředí ve vztahu k sektoru doprava a dopravní statistiku.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející