Ing. Dita Eyblová

Ing. Dita Eyblová

Ministerstvo dopravy ČR

Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Medailonek

Od roku 2014 se na Ministerstvu dopravy ČR věnuje problematice vlivu dopravy do složek životního prostředí a tématům problematiky přístupnosti dopravy pro osoby se zdravotním postižením. Problematika udržitelné mobility ji zaujala natolik, že se rozhodla tuto oblast detailněji prostudovat v souvislostech ostatních oborů a v roce 2019 ukončila studium oboru Management rozvoje měst a regionů na vysoké škole AMBIS, kde se podrobně zajímala právě o oblast udržitelné mobility na regionální a místní úrovni. Tuto problematiku se snaží dále rozvíjet, a to s akcentem na aktivní mobilitu (cyklistickou a pěší dopravu). Je součástí týmu, který připravuje další koncepce a strategie na Oddělení dopravní politiky a čisté mobility.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející