Ing. Olga Krištofíková

Ing. Olga Krištofíková

Ministerstvo dopravy ČR

Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Medailonek

Pracuje na Ministerstvu dopravy přes 20 let. Velkou část své pracovní kariéry se věnovala koordinaci, organizaci a financování programů výzkumu a vývoje. V současné době je součástí týmu, jehož nejdůležitějším posláním je vytvářet koncepce s celostátní působností. Mezi tyto dokumenty patří zejména Dopravní politika a Dopravní sektorové strategie 3, které se právě připravují. Mezi další klíčové dokumenty patří Koncepce městské a aktivní mobility, která je zaměřena na přenesení některých zásad Dopravní politiky do úrovně krajské a zejména obecní samosprávy. Tato koncepce se zabývá problematikou městské a příměstské mobility a plní funkci metodické pomůcky pro města a kraje v procesu plánování udržitelné městské mobility a to s ohledem na definované kategorie měst. Dále se zabývá aktivní mobilitou a navazuje na Národní cyklostrategii, jejíž platnost byla ukončena v roce 2020.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející