Petra Syrová

Petra Syrová

Pěšky městem, z. s.

Předsedkyně

„Trávit čas dojížděním pro rohlík nebo k doktorovi? Nebo mít možnost dojít pěšky všude, kam potřebujeme? Zkrátíme-li vzdálenosti, můžeme žít spokojenější život.“

Medailonek

Vystudovala PF UK v Praze a pracovala v advokacii. Od roku 2006 koordinovala projekt Bezpečné cesty do školy a další aktivity zaměřené na zlepšování podmínek pro aktivní mobilitu a environmentální výchovu a osvětu. Spoluzakládala občanský portál www.chodcisobe.cz upozorňující na problémy chodců v Praze. V současné době se věnuje řízení a programovému vedení organizace, fundraisingu, supervizní a advokační činnosti. Je stálým hostem v Komisi pro pěší a bezbariérovost Rady HMP a členkou pracovní skupiny pro přípravu Strategie aktivní mobility Prahy.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející