Ing. Milan Dont, Ph.D.

Ing. Milan Dont, Ph.D.

Státní fond dopravní infrastruktury

ředitel Odboru kanceláře ředitele

„Mám radost, že ve své profesi mohu pomáhat s procesy souvisejícími s financováním výstavby, modernizací, oprav a údržby nejen velkých investičních akcí, ale také komunikací pro chodce a cyklisty.“

Medailonek

Milan Dont se narodil v Ostrově, kde vystudoval průmyslovou školu. Následně studoval na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického. Inženýrský titul získal v roce 2004 v oboru dopravní inženýrství se zaměřením na teorii dopravního proudu, bezpečnost dopravy, projektování pozemních komunikací. Následně při zaměstnání pokračoval v doktorském studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích na stejné fakultě. Titul Ph.D. obhájil v roce 2011.V zaměstnání se od počátku věnoval problematice bezpečnosti silničního provozu, dopravním průzkumům a statistickým analýzám a to v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. v Brně (2004 - 2010). Od roku 2010 působil jako ředitel Odboru pozemních komunikací na Ministerstvu dopravy, kde své zaměření rozšířil o celou problematiku provozu, správy a údržby pozemních komunikací. Od roku 2015 působí na Státním fondu dopravní infrastruktury, kde postupně zastával několik funkcí. Nejdéle se prozatím věnoval podpoře poskytování příspěvků na bezbariérové chodníky, cyklostezky a lávky a mosty pro obce a města v ČR. Aktuálně zastává funkci ředitele Odboru kanceláře ředitele SFDI, kde má na starosti průřezové otázky financování dopravní infrastruktury, digitalizaci procesů výstavby, správy a údržby dopravní infrastruktury, atd.Milan Dont je ženatý a má dvě děti. Jeho velkou zálibou je veřejná hromadná doprava a cestování. Jako každoročně se i letos účastní výzvy Do práce na kole a letos si klade vysoké cíle v pravidelnosti používání jízdního kola při cestách do práce.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející