Jiří Vlček

Jiří Vlček

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Medailonek

Vzděláním environmentalista, zkušenostmi od roku 2006 státní úředník několika českých ministerstev,  stážista nadace Roberta Bosche v SRN a překladatel Evropské komise v Lucemburku.

Od roku 2016 se jako zástupce oddělení urbánní politiky MMR podílel na mnoha aktivitách zaměřených na aktivní a městskou mobilitu, mj. na mezinárodním projektu Partnerství pro městskou mobilitu („Partnership for Urban Mobility“, PUM) spolukoordinovaném MMR a německým městem Karlsruhe a spadajícím pod iniciativu Městská agenda pro EU („Urban Agenda for the EU“).

Je příznivcem aktivního zapojení MMR do problematiky městské mobility a obhájcem státní správy odpolitizované, k občanům přátelské a zodpovědně spolupracující s městy a obcemi, akademickým sektorem i nevládními organizacemi.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející