Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD.

Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD.

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

„''“

Medailonek

Od roku 2018 působí jako akademická pracovnice na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde koordinuje interdisciplinární výzkumný tým Doprava a mobilita IEEP na Fakultě sociálně ekonomické. Ve své vědecké a pedagogické práci se věnuje společenskovědním aspektům udržitelné mobility, výzkumu dopravního chování, problematice regulace dopravy, monitoringu a evaluace dopravních politik a strategickému dopravnímu plánování vč. tvorby plánů mobility.

Podílela se mj. na tvorbě české Metodiky na tvorbu plánů udržitelné městské mobility (2015) a Metodiky pro evaluaci udržitelné městské mobility (2022). Je autorkou řady monografií a odborných článků na téma udržitelné dopravy.

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející