Leszek Gryga

Leszek Gryga

Magistrát města Třince

Specialista na rozvoj udržitelné městské mobility, cyklokoordinátor a referent odboru dopravy

„Hrdý táta tří dcer.“

Medailonek

Mezi dlouhodobé činnosti patří tvorba koncepcí a strategií, projektový management, komunikační strategie, správa a údržba, koordinace, management mobility, rozvoj veřejného prostranství, doprava, příprava a realizace veřejných zakázek malého rozsah, příprava podkladů pro žádosti o dotace (Euroregion, IROP, SFDI, SFŽP, EFEKT, Národní plán obnovy,...). Mezi další činnosti patřilo například zabezpečení provozu,  správy a rozvoje veřejného osvětlení, rozvoje a údržby dopravní infrastruktury, silničního hospodářství, nebo zvláštní užívání komunikací.

Je držitelem zvláštní odborné způsobilosti v rámci zákona o pozemních komunikací a absolventem kurzu BUMP. Zastupuje město ve spolcích se zaměřením na udržitelnou mobilitu (Partnerství pro městskou mobilitu, CIVINET, ...), prezentuje na konferencích. Aktivně se účastnil zahraničních exkurzí na téma udržitelná mobilita (Bratislava, Drážďany, Lipsko, Desava, Berlín, Štýrský Hradec, Klagenfurt, Freiburg, Štrasburg, Curich, Sofie, Trondheim).

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející